Bestanden uploaden
Aanleveren van bestanden met persoonsgegevens.

Het aanleveren van bestanden waarin persoonsgegevens zijn opgenomen, kan bij ons alleen nog via een beveiligde verbinding. Daarmee worden de persoonsgegevens met encryptie verzonden. Per e-mail kunnen wij geen persoonsgegevens meer ontvangen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de door u aan ons geleverde persoonsgegevens op een veilige manier worden verzonden en verwerkt.

Als bewerker van de door u aangeleverde persoonsgegevens, zullen wij deze gegevens uitsluitend verwerken conform de door u gegeven opdracht. Maximaal 2 maanden na het afronden van de opdracht zullen de door u aangeleverde persoonsgegevens en de door ons verwerkte bestanden worden vernietigd, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.
Bedrijfsnaam
Email
Contactpersoon
Opmerkingen
Orderbegeleider:

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Conform de Wbp hebben wij er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig worden beheerd en verwerkt. Wij zijn zowel voor ISO 27001 als voor ISO 27002 gecertificeerd en laten regelmatig een beveiligingscontrole uitvoeren op onze interne en externe netwerken. Al onze medewerkers zijn gescreend en hebben getekend voor geheimhouding. Tevens worden zij getraind op awareness.
Mochten wij als “Bewerker” van uw persoonsgegevens toch met een datalek worden geconfronteerd, dan zullen wij dat direct - doch uiterlijk binnen 24 uur - aan u als “Verantwoordelijke” melden. Dit stelt u in staat om als “Verantwoordelijke” het datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en - voor zover de wet u tot een melding verplicht - bij de “Betrokkene”.

Veelal vallen alleen de adresgegevens niet direct onder de Wbp, maar is dat afhankelijk van de afzender of de inhoud van de boodschap. Desondanks hebben wij besloten om geen bestanden met persoonsgegevens meer per mail te willen ontvangen en voor deze beveiligde werkwijze te kiezen.