File Upload
Aanleveren van bestanden met persoonsgegevens

Het aanleveren van bestanden waarin persoonsgegevens zijn opgenomen, kan bij ons alleen via een beveiligde verbinding. Hierdoor worden de gegevens met encryptie verzonden. Het per e-mail versturen van persoonsgegevens brengt grote risico’s met zich mee en dat willen wij voorkomen. Met onze beveiligde https-verbinding zorgen wij ervoor dat de door u aan ons geleverde persoonsgegevens op een veilige manier worden verzonden en verwerkt, op basis van een éénmalige “Verwerkersovereenkomst”.

Als “Verwerker” van de door u aangeleverde persoonsgegevens, zullen wij deze gegevens uitsluitend verwerken conform de door u gegeven opdracht. Na 2 maanden worden de verwerkte bestanden automatisch vernietigd. Indien u periodiek persoonsgegevens bij ons aanlevert, wordt er voor u een “verwerkingsovereenkomst” opgesteld.
Bedrijfsnaam
Uw naam
Uw email
Opmerkingen
Orderbegeleider

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Conform de AVG hebben wij er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig worden beheerd en verwerkt. Wij zijn voor ISO 27001 gecertificeerd en laten regelmatig een beveiligingscontrole uitvoeren op onze interne en externe netwerken. Al onze medewerkers zijn gescreend en hebben getekend voor geheimhouding. Tevens worden zij getraind op awareness.

Mochten wij als “Verwerker” van uw persoonsgegevens toch met een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens worden geconfronteerd, dan zullen wij dat direct - doch uiterlijk binnen 24 uur - aan u als “Verwerkingsverantwoordelijke” melden. Dit stelt u in staat om als “Verwerkingsverantwoordelijke” de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en - voor zover de wet u tot een melding verplicht - bij de “Betrokkene”.

Veelal vallen adresgegevens niet direct onder de AVG, dit is afhankelijk van de afzender of de inhoud van de boodschap. Desondanks hebben wij besloten om bestanden met persoonsgegevens niet meer per mail te willen ontvangen maar via de beveiligde https-verbinding.